Verleg je perspectief en ontdek nieuwe mogelijkheden

Verbinding met de teamgenoten

Topteams zijn op meer fronten met elkaar verbonden dan alleen maar de inhoud van het werk. De teamgenoten kennen elkaar ook als mens. Hierbij is ruimte voor elkaars kwetsbaarheden en erkenning voor elkaars kwaliteiten. De teamgenoten zijn bereid om elkaar te helpen en ze zijn zich bewust van hetgeen ze van het team vragen. Men moet in staat zijn om grenzen aan te geven en er moet respect zijn voor de begrenzingen van de ander. Door meer achtergronden van elkaar te kennen ontstaat meer begrip voor “lastig” gedrag. Binnen een gezond team leidt het gesprek hierover tot meer verbinding. Hierdoor zijn de teams in staat het beste uit elkaar naar boven te halen en het slechtste gezamenlijk aan te pakken. De verbinding met de teamgenoten kan je onderhouden door aandacht te geven aan de volgende zaken:

  • Gezamenlijk lunchen
  • Team-uitjes
  • Dialoog over persoonlijke waarden
  • Rituelen (zoals het vieren van verjaardagen)
  • Teamtraining gericht op gedragsvoorkeuren
  • Momenten om fouten en missers te delen
  • Bespreekbaar maken van gevoel aan het begin van overleggen, “hoe zit je er bij vandaag?”

Als je elkaar kent, dan weet je wat je van elkaar kan verwachten en dan valt het op als iemand zich anders gedraagt dan “normaal”. Juist op die momenten zijn topteams bereid om voorrang te geven aan het verbinden op persoonlijk gebied zodat helder wordt wat er aan de hand is. Binnen een topteam wordt op deze manier veiligheid gegeven aan de teamgenoten, en durven mensen hun kwetsbaarheden te delen als deze effect kunnen hebben op de teamprestaties.