Verleg je perspectief en ontdek nieuwe mogelijkheden

Team drijfveren training

Onder de oppervlakte van gedrag schuilen onze drijfveren. Waar loop je warm voor een waar irriteer je mateloos aan. Met een drijfverenscan maak je dat per individu inzichtelijk. De dialoog tussen teamleden hierover opent deuren. Inzicht in de drijfveren van het team helpen je om beter samen te werken en de positieve energie op te zoeken.

Deze training is geschikt voor

Deze training is geschikt voor teams die streven naar diepgaand begrip van menselijk gedrag en motivatie. Je kan hierbij denken aan managementteams die effectiever willen communiceren met diverse medewerkers, maar ook aan teams professionals die veel waarde hechten aan goede samenwerking. Het is waardevol voor teams in organisaties die zich in complexe en snel veranderende omgevingen bevinden, omdat het helpt bij het begrijpen van de diverse behoeften en perspectieven binnen het team. Teams die betrokken zijn bij conflictoplossing en teamdynamiek profiteren van de diepgaande inzichten in menselijk gedrag die deze training biedt. Ook is het relevant voor teams in sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg en non-profitorganisaties, waar begrip van verschillende waardesystemen kan leiden tot meer empathie en effectievere samenwerking. Ten slotte is de training nuttig voor teams die werken aan cultuurverandering, omdat het helpt bij het identificeren van de huidige cultuur en het bepalen van de gewenste cultuur op basis van de drijfveren van de teamleden.

De resultaten die je met de training kan behalen

Met behulp van inzicht in de drijfveren kan je dieper liggende oorzaken van conflicten inzichtelijk maken waardoor je verbinding in een team kan herstellen als dat weg is.

Meet behulp van inzicht in de drijfveren kan je als team beter inspelen op de energiegevers van elk teamlid waardoor de productiviteit en het enthousiasme toeneemt.

Inzicht in de drijfveren kan helder maken waarom zaken in de samenwerking soms vastlopen, hierbij kan het werken als smeerolie.

Inzicht in de persoonlijke drijfveren helpt mensen om betere keuzes te maken met betrekking tot hun loopbaan. Het past zeer goed in leiderschapstrainingen.

Het kan bijdragen aan het voorkomen van Burnout.

Hoe ziet de training er uit

Voorafgaand aan de training vullen de deelnemers de Intodrives drijfverenscan in. Dit is een vragenlijst op basis waarvan het persoonlijke drijfveren profiel gemaakt wordt.

Tijdens de training wordt op interactieve wijze uitleg gegeven aan de onderliggende theorie van Spiral Dynamics waarmee er zicht komt op de drijfveren.

Vervolgens krijgen de individuen hun eigen indtodrives profiel uitgereikt, en ontdekt men de eigen drijfveren en weerstanden en in dialoog met collega’s ontdekt men ook die van de anderen.

Het volgende blok wordt op maat ingericht aan de hand van de specifieke doelen voor de training.

Na afloop volgt er meestal een praktijkopdracht voor de komende weken met daarbij een terugkom moment.