Verleg je perspectief en ontdek nieuwe mogelijkheden

Over Arco Kats Training & Advies

Met de slogan Mensen Centraal Prestaties Maximaal begon ik in 2000 met het trainingsbureau Arco Kats Training & Advies. In eerste instantie onder de naam AKT&A, een beetje onder het motto “Fake it till you make it”. De eerste training was een training over competentiemandement, toen een heel nieuw vakgebied. Toen er op het evaluatieformulier door een ervaren trainer geschreven werd dat je kon zien dat er een ervaren trainer stond die complexe materie eenvoudig wist uit te leggen zonder de diepgang te missen, dacht ik….”hij moest eens weten … dat dit mijn eerste training ooit is”. En tegelijkertijd wist ik het zeker, … hier ben ik op mijn plaats.

Daarna volgden snel trainingen over winkelverkoop bij een aantal brillenzaken, tot er opeens een jaar later internationaal getraind mocht worden. Een grote NGO met een inkoopkantoor in Kopenhagen klopte aan de deur omdat daar een cultuuromslag moest plaatsvinden van een afdeling die zich met de inkoop van auto’s bezig hield. De rol moest van reactief service verlenen veranderen naar pro-actief voordelen halen door slimme samenwerking. De tweedaagse training was een succes en een half jaar later volgde er een herhaling. Internationaal lukte dus ook…

een artikel in het interne blad van de NGO waar Arco zijn eerste internationale training hield

Aansluitend waren er successen en waren er mislukkingen. Er werden trainingen ontwikkeld om herintredende vrouwen te voorzien van meer zelfvertrouwen en vaardigheden om zichzelf beter op de arbeidsmarkt te profileren. Voor diverse grotere trainingsbureaus werden freelance opdrachten uitgevoerd, variërend van lessen in Marketing en Leiderschap, tot trainingen “omgaan met agressie”. Kortom er was heel veel ontwikkeling in de breedte.

In 2006 ging een wens die ik al lang had om een keer les te geven op een HBO opleiding in vervulling. Ik mocht projectmanagement en bedrijfskunde geven aan de Amsterdam University of Applied Sciences. Zowel voor de major opleidingen van de sectie bedrijseconomie als voor de Minoren, Business Consultancy en Business Proces Integration. Dit deed ik in deeltijd. Arco Kats Training & Advies kwam toen even op een laag pitje te staan. Na vier jaar Hogeschool vond ik het tijd om die rol weer neer te leggen.

Het theater riep me. Op de hogeschool had ik een projectmanagement programma ontwikkeld. In dit programma onderwees ik de basis beginselen van projectmanagement op een speelse manier aan de projectteams op de hogeschool. Hierbij draaide het om de essentie van projectleiderschap met elementen uit de projectmanagement theorieën. Het was gericht op verantwoordelijkheid nemen voor het projectresultaat boven de projectcontrole. (Leiderschap richt zich op het resultaat, en management op de controle en beheersing). Dit programma zat vol met cabaret invloeden en was heel leerzaam en leuk geworden. Dit heb ik toen omgebouwd tot het trainingstheater programma PRINS 4 , met een knipoog naar Prince 2.

Prins4 was succesvol en er volgde al snel twee nieuwe programma’s OepsBoos en het Klachtenparadijs. Helaas zijn die twee programma’s commercieel geen succes geworden. Het was wel super leerzaam.

In 2012 vond ik het tijd om een samenwerkingsverband van zelfstandige trainers op te richten. Dit leidde in 2013 tot de oprichting van de coöperatieve vereniging HetTrainingsbureau. Daar was ik de eerste vier jaar voorzitter van, en daarna nam een collega het voorzitterschap over. Enkele jaren daarna stapte ik weer in de rol van voorzitter. In december 2022 heb ik besloten om het voorzitterschap van HetTrainingsbureau weer los te laten. De tien jaar waren heel leerzaam en de samenwerking heeft hele mooie resultaten opgeleverd. De corona periode was pittig als bureau en ik merkte dat ik meer aan het managen dan aan het trainen en ontwikkelen was, terwijl daar mijn hart echt sneller van gaat kloppen.

Vanaf januari 2023 is de focus dus weer volledig gericht op Arco Kats Training & Advies. Het verzorgen en uitvoeren van trainingen gericht op samenwerken, gedrag binnen organisaties en het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap is speerpunt één. Daarnaast is het produceren van enkele podcasts speerpunt nummer twee en het inrichten van lerende organisaties is speerpunt drie.

Ik zie er naar uit om met je samen te werken!

Arco Kats