Verleg je perspectief en ontdek nieuwe mogelijkheden

Leiding of macht

Er zijn nog steeds veel misverstanden rondom ‘leiding geven’ en ‘macht hebben’. Veel mensen koppelen deze twee elementen automatisch aan elkaar. En ergens zit er wel wat in, want een goede leider heeft de macht om mensen te leiden. Er zit echter een groot verschil in beleving. Leiding geven heeft een veel positievere connotatie dan macht uitoefenen heeft. Macht heeft als tegenovergestelde ‘onmacht’ of ‘onderwerping’, terwijl leidinggeven als tegenovergestelde ‘volgen’ heeft.

Volgen klinkt als vrijwillig, en dat past uitstekend bij de cultuur die creativiteit mogelijk maakt die openheid en kwetsbaarheid toelaat. Bij macht is kwetsbaarheid een zwakte, daardoor zal de macht je opvreten. Dat is natuurlijk doodeng. Een goede leider zal echter kwetsbaarheid zien als iets positiefs, waarbij zorgzaamheid naar boven komt. De oprechte keuze komt zo beter tot zijn recht en dit appelleert veel meer aan intrinsieke motivatie.

Organisaties waarbij de professionele vrijheid van mensen een belangrijk element van hun toegevoegde waarde betekent varen wel bij goede leiding. Organisaties die de status quo willen handhaven zijn soms beter af met macht.

Het is voor organisatie en teamprestaties belangrijk om te kijken of het type leiderschap aansluit bij de doelen en de fase waarin de organisatie zich bevind. Als het goed is bepaalt de organisatie en het doel wie de leiding het beste kan hebben. Als macht belangrijker is dan leiding blijft een (goede) machtige leider te lang op zijn post zitten. Daar is al menig bedrijf aan ten onder gegaan.