Verleg je perspectief en ontdek nieuwe mogelijkheden

De ideale mix

Zelfstandige professionals hebben allemaal één ding gemeen. Ze bestaan maar uit één mens. Het opsplitsen van jezelf is onmogelijk en opdrachtgevers hebben nogal eens de neiging om allemaal op exact dezelfde dag aanspraak op je te willen maken. Dit geldt vooral in de dienstverlening waarbij er samen met groepen gewerkt wordt. Dit geldt voor trainers, facilitators, dagvoorzitters etc. Helaas opsplitsen is niet mogelijk. Hierom is het van belang dat je als zelfstandige professional je netwerk hebt. In dat netwerk moeten gelijkwaardige professionals zitten die je uit de brand kunnen helpen als je dubbele boekingen hebt.

Het aantal declarabele uren in een maand is natuurlijk ook beperkt dus als zelfstandige zonder personeel heb je grenzen aan je mogelijkheden. Ook hierbij geldt dat je moet zorgen voor een optimale mix. Het is van belang om goed voor ogen te houden of je voldoende facturabel werk hebt wat je kan uitvoeren volgens jouw agenda. Ofwel, het betaald schrijven van een artikel of het betaald voorbereiden van een training kan je doen op de momenten dat het past in je agenda. Dit zijn dus vrij planbare declarabele uren. Daarnaast heb je ook nog de vaststaande declarabele uren. Hierbij is de agenda van de ander bepalend voor het moment waarop het gebeurt. Met die uren kan je niet schuiven. Het is ook verstandig om naast de uren een andere vorm van inkomsten te genereren. Dat kan uitbesteed werk zijn waarbij je een bescheiden marge pakt op werkzaamheden die door iemand anders worden uitgevoerd. Het kunnen ook producten zijn die je gelieerd aan je werkzaamheden verkoopt. Schrijf eens een boek, en zet dat in de verkoop. Hoe breder je mix is hoe beter je de continuïteit van inkomsten kunt garanderen.

Dit kan je ook vertalen in je prijsstelling:

Uurtje factuurtje en de opdrachtgever bepaalt wanneer: dan is het uurtarief hoog.

Uurtje factuurtje en je kan zelf bepalen wanneer: dan is het uurtarief iets lager.

Uitbesteed werk of hoofd-aannemerschap: reken de managementuren mee in de marge die je er op zet.

Producten: zorg voor een fatsoenlijke marge.

Houd je ide zaken allemaal in de gaten dan kan je als zelfstandige je resultaten duurzaam veilig stellen. Het kost natuurlijk wel tijd en inspanning voor je zo ver bent. Met deze mix blijft er voldoende ruimte over om al spelend te blijven ontwikkelen.