Verleg je perspectief en ontdek nieuwe mogelijkheden

Conflicten aangaan

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zegt het spreekwoord. Conflicten zijn een normaal onderdeel van samenwerking, ze horen er bij. Topteams zijn in staat om conflicten op een constructieve manier aan te pakken. Dat houdt in, uitspreken, doorspreken en afspreken. Hierbij is het van belang dat er duidelijkheid is over de aard van de afspraken en dat ieders belang gehoord is. Het hoeft niet zo te zijn dat ieders belang gediend is bij de uiteindelijke afspraak. Soms lukt dat gewoonweg niet maar moet er toch een keuze gemaakt worden. In dat geval is het wel belangrijk om tot een “agree to disagree” te komen. Een conflict heeft altijd drie elementen in zich, de inhoud, het proces en de relatie. Bij een goede relatie en een helder proces is een inhoudelijk conflict eenvoudig bespreekbaar. Bij een goede relatie en een onduidelijk proces kan een inhoudelijk conflict de relatie beschadigen. Bij een slechte relatie worden conflicten op een ongezonde manier uitgevochten. Of het escaleert, of het wordt vermeden met als gevolg een veenbrand die een keer heel destructief oplaait, of er wordt innerlijk ontslag genomen door mensen.

Kortom het is belangrijk de conflicthantering vaardigheden in het team te bevorderen. Hoe doe je dit?

  • Zorg voor een duidelijk proces voor beslissingen
  • Stimuleer het bespreekbaar maken van conflicten
  • Laat escalerende conflicten begeleiden door een onafhankelijke procesbegeleider
  • Train het team in conflicthantering
  • Denk aan methodieken als deep democracy
  • Schenk aandacht aan de positieve uitwerking van uitgevochten conflicten
  • Sta regelmatig stil bij de logische niveaus van Lencioni
  • Herken vluchtgedrag
  • Spreek regelmatig met de introverte personen
  • Negeer je intu├»tie niet

Vind jij het lastig om met conflicten om te gaan of herken je dat het binnen je team lastig is om met conflicten om te gaan neem dan zeker contact op om eens te verkennen wat voor jou of jouw team zou kunnen helpen.