Tip van de dag

Timing

Als je met anderen communiceert dan is de reactie van de ander niet alleen gericht op hetgeen je zegt. Ook de toon waarop je het zegt heeft grote invloed op hoe de ander jouw boodschap ervaart. Een ander aspect wat vaak onbewust invloed heeft op de wijze waarop de boodschap ervaren wordt is de timing van de communicatie. Iemand kan negatief reageren op een voorstel omdat het op het verkeerde moment gepresenteerd wordt. Let dus op of iemand, vooral bij belangrijke vragen, open staat voor de communicatie.

De reactie op jouw vraag is dus niet alleen afhankelijk van de inhoud van de vraag zelf…

 

Vertrouwen

Vertrouwen vergroot de snelheid van handelen ontzettend en neemt een hoop stress weg. Dit heeft Covey aangetoond in zijn werk, “the speed of trust”.

Bedenk eens hoe veel tijd er gaat zitten in controle, check check en dubbel check. Als je iemand een opdracht gegeven hebt, en je hoort niets terug binnen de termijn waarbinnen je het verwacht kan je gaan controleren. Daarmee verstoor je iemand zijn agenda die wellicht net bezig is om het antwoord op jouw vraag te creëren.

Uiteraard kan het mis gaan als je in vertrouwen handelt. Kies dus heel goed op wie je kan bouwen, geef het vertrouwen en evalueer achteraf. De key elementen om iets tot een succes te maken zijn natuurlijk wel belangrijk om te monitoren. Maak ook concrete afspraken waarbij je weet dat de ander jouw opdracht begrepen heeft.

Meestal is de schade minder groot als het mis gaat dan de hoeveelheid extra energie die verloren gaat bij overmatige controle.

NB. Te veel controleren ontneemt de ander zijn verantwoordelijkheid voor zijn acties. Meer controle leidt dus automatisch tot het nemen van minder verantwoordelijkheid door de ander.

Stop gewoon eens met denken

Daar ga ik weer… Er ligt een hoop werk op me te wachten. Eigenlijk te veel om op te noemen. Als ik er aan denk word ik al moe. De stapel wordt niet minder van het denken.

Ik moet nog mensen bellen, dat had ik eigenlijk eerder al moeten doen. Nu ben ik bang voor hun reactie. Als ik daar aan denk wordt de drempel om te bellen alleen maar groter.

Ik moet nog zaken administratief afhandelen. Facturen sturen, programma’s doorgeven en nog veel meer, als ik er aan denk dan weet ik niet meer waar ik moet beginnen.

Dit patroon kan me vermoeiend afhouden van effectief handelen. Gelukkig heb ik mensen in mijn omgeving die me op zulke momenten een schop onder mn kont geven met de woorden “Stop gewoon eens met denken, ga doen”

En als ik dan gewoon de telefoon pak om de persoon te bellen die nog op mijn lijstje stond blijkt die niet boos te zijn, nee zelfs blij met mn telefoontje. De stapel werk neemt af omdat dingen afgehandeld zijn en al mijn energie is gaan zitten in productieve zaken in plaats van vermoeiende gedachtes.

Vaste plekken

Ook wel eens de sleutels kwijt? En dan zwaar in de stress zoeken?

Vaste plekken voor spullen geeft rust.

Waarde

Wat voor jou waarde heeft hoeft het voor een ander niet te hebben. Andersom geldt het ook… wat voor een ander waardevol is kan voor jou waardeloos zijn. Hoe bewuster je hiervan bent hoe beter je kan samenwerken.

Je komt er achter door open vragen te stellen.

Voor wie doe je het

Dingen die je doet….

Voor wie doe je het?

Voor jezelf?

Voor de ander?

Of voor het beeld wat de ander van je heeft?

Of voor het beeld wat jij denkt dat de ander van je heeft?

Of doe je de dingen die je doet voor de dingen die je doet en doe je daarmee jezelf en anderen een plezier?

Hunters, farmers,teachers & nurses

In een goed ecosysteem bestaan jagers, akkerbouwers, leraren en verzorgers. De jagers kunnen alleen functioneren als er een goed zorgsysteem omheen staat, de akkerbouwers zorgen dat de continuïteit gewaarborgd blijft, de verzorgers dat iedereen in topconditie kan blijven en de leraren zorgen er voor dat nieuwe dingen ontdekt en uitgewerkt worden.

Zo zit het ook bij organisaties. Het juist op elkaar afstemmen van de verschillende rollen zorgt er voor dat een systeem als totaal goed of juist niet goed functioneert. Te veel jagers zorgt voor een onvoorspelbare situatie waarbij soms extreme luxe en soms extreme armoede ontstaat. Te veel akkerbouwers zorgt voor een langzame gestage groei met als risico dat de diversiteit ontbreekt. Te veel zorg zorgt dat jagers en akkerbouwers niet in beweging komen en te veel leraren zorgt dat er veel ontdekt wordt maar dat niets tot rendement leidt.

Hoe ziet het ecosysteem van jouw organisatie er uit….

NB. Jagers zullen altijd vinden dat er meer gejaagd moet worden, akkerbouwers altijd dat er meer zekerheid moet komen, verzorgers dat er meer zorg moet zijn en leraren dat er meer in onderwijs geïnvesteerd moet worden. Gebruik als ondernemer alle krachten in de juiste proporties.

Hoog sensitief

Wellicht ben je het zelf, of wellicht ken je mensen in jouw omgeving die hoog sensitief zijn. Ongeveer 15 tot 20% van de mensen heeft hoogsensitieve kenmerken. Dit houdt in dat er een hoger dan gemiddelde gevoeligheid is voor prikkels. Denk hierbij aan geluiden, indrukken gevoel van gewaarwording, geuren enzovoort.

Deze verhoogde gevoeligheid wordt vaak gecombineerd met een lager vermogen tot filteren. Het uitschakelen van één van de zintuigen is dan lastiger. Dit leidt tot een grotere stroom aan informatie die tegelijkertijd verwerkt wordt.

Het gevolg…. veel sneller zaken opmerken en een beter oog/oor voor detail. Een scherpere waarneming van emoties en energieën bij anderen.

Zoals elk voordeel zijn nadeel heeft zijn er ook nadelige gevolgen. Moeilijker kunnen concentreren in een ruimte met veel prikkels. Een verhoogd risico op overprikkeldheid en een bovenmatig hoog empatisch gehalte waardoor het voor veel hoogsensitieven lastiger is om assertief te zijn.

Bewustzijn van de verschillen in sensitiviteit helpt om de kracht effectiever in te zetten en de negatieve gevolgen te beperken.

Intimiteit

Intiem zijn is volledig open staan en de ander toelaten in jouw belevingswereld. Dit houdt in dat je de ander de gelegenheid geeft om jouw diepste intenties, verlangens en behoeftes te tonen. Hierbij geef je de ander volledig toegang tot een diepe verbinding.

Deze verbinding is eng, je kan namelijk gekwetst worden, het kan zo zijn dat de ander beslissingen neemt die jouw belang niet dienen. Hierdoor kan je je gebruikt voelen. Het kan ook voor de ander eng zijn als je je zo kwetsbaar opstelt. Als je in vertrouwen kwetsbaar opstelt waarbij je voldoende zelfvertrouwen hebt vragen veel mensen zich af “welk addertje er onder het gras zit”.

Relaties met een hoog intimiteitsgehalte bieden de meeste ruimte voor gezamenlijke groei. Een belangrijke voorwaarde voor intimiteit is bewustzijn dat je elkaar verrijkt en acceptatie dat je het essentieel oneens mag zijn. Hoe intiem kan jij zijn met jouw klanten, collega’s, samenwerkingspartners en jezelf?

Investeer

Alle hulpbronnen die je hebt kan je inzetten voor een door jou te kiezen bestemming. Ik heb het hiermee over geld, tijd, aandacht en energie. De ene bestemming voelt als een investering, iets wat waarde genereert, terwijl de andere bestemming als consumeren of verspillen voelt.

Maar wat creeert dan waarde? Dat is als het bijdraagt aan iets waar jij waarde aan hecht. Enkele voorbeelden, een bijdrage leveren aan iets waarmee je je rendement op langere termijn kan vergroten, een bijdrage leveren aan het welzijn en plezier van jezelf of anderen, een bijdrage leveren aan het bouwen van een bedrijf….

Wat voor de één van waarde is kan de ander waardeloos vinden. Het is dus belangrijk om jouw hulpbronnen in te zetten voor dingen die jij waardevol vindt.

Als je je uitgeput voelt doe je er slim aan om te kijken waar je jouw energie in stopt. Vaak geef je je energie in zulke gevallen aan iets wat jij niet van waarde acht.