Tip van de dag

Beoordeling en effect

Als trainer ben ik altijd bezig met het realiseren van een bepaald effect. Soms wil ik dat iemand over een bepaald onderwerp gaat nadenken zodat er bewustheid gecreëerd wordt, soms wil ik de dialoog tussen mensen op gang brengen en soms wil ik dat iemand iets aanleert.

Daarnaast ben ik als trainer ook een podiumdier die voor het oog van het publiek (de cursisten) mijn kunstje doe.

Elke keer wordt ik in deze twee rollen door de cursist, en door de opdrachtgever beoordeeld.

Soms zit er een behoorlijke tegenstrijdigheid in de twee uitgangspunten. Als ik een hele hoge beoordeling van de cursisten krijg omdat men een leuke prettige middag gehad heeft wil dat niet per definitie zeggen dat er wat geleerd is. Andersom kan het ook. Ik kan mezelf nog een trainer herinneren waar ik 20 jaar geleden een training van gehad heb. Deze persoon heb ik toen in mijn beoordeling een 4 gegeven omdat ik haar behoorlijk irritant en kinderachtig vond. Nu 20 jaar later weet ik dat ik, juist omdat ik me zo geïrriteerd heb ontzettend veel geleerd heb.

Kijk dus altijd een stap verder dan alleen de vraag of het gewaardeerd is maar toets vooral of het beoogd effect bereikt is.

Inner voice

Jij hebt jouw ideeën. Jouw eigen waarheid, jouw eigen “ik”. Die waarheid zit diep in jezelf opgesloten. Pak hem vast, onderzoek hem, en laat hem los. Spreek je uit, beken kleur en ontdek wat er gebeurt als je jouw innerlijke stem de ruimte geeft om zich te laten horen. De innerlijke stem weet namelijk wat wel en niet bij jou hoort. De innerlijke stem hoef je niet te laten overstemmen door meningen van anderen en beperkende gedachten van jezelf.

Conflicten zijn goed

Hoe kan ik voorkomen dat er conflicten in mijn team zijn..? Die vraag komt regelmatig bij trainers in de agenda. Het is jammer dat er vaak veel energie gestoken wordt in het voorkomen of wegnemen van conflicten omwille van de negatieve energie die bij conflicten gevoeld wordt. Want… conflicten zijn een normaal verschijnsel als je samenwerkt. Ze zetten je op scherp en geven input om nog betere teamkeuzes te maken.

De inzet om conflicten te vermeiden is er een die leidt tot een broeinest aan onuitgesproken ergernissen. Zolang het probleem niet benoemd is kan dit desastreuze gevolgen hebben.

Maar ruzie is toch niet leuk? Dit is een perceptie kwestie. De wijze waarop je een conflict bespreekt of aanpakt kan op verschillende manieren. Je kan zeggen, we gaan even knokken en degene die verliest mag kiezen. Je kan ook zeggen we gaan naar elkaar luisteren en degene met de beste argumenten beslist. Er is ook een mogelijkheid om de lobby op te zoeken, degene met de meeste vriendjes wint dan. Een andere optie is het debat opzoeken, kortom er zijn nogal wat verschillende methoden om een conflict op te lossen. Oh ja dan heb je ook nog de kop in het zand methode…. dat wat je niet ziet is er niet.

Steeds terugkerende conflicten over hetzelfde thema bewijst dat er onvoldoende eenduidigheid is over de koers. Heldere keuzes, helpen om acties te richten. Je kan dan meningen toetsen aan de keuzes waardoor je een objectief referentiekader opbouwt.

Wil je dat conflicten leiden tot verbetering dan doe je er goed aan om een bewuste keuze te maken over hoe je met conflicten omgaat. Als er wantrouwen jegens elkaar heerst dan doe je er verstandig aan om voor je de conflicten aangaat interesse in elkaar te tonen. Samen spelen, samen iets bouwen. En voor je het weet heb je een sfeer waarin conflicten constructief zijn.

Denk groot, doe klein

Grote prestaties worden geleverd door kleine acties. Echter niet alle kleine acties leiden tot grote prestaties. Een belangrijk element hierin is het constructief en fundamenteel doorbouwen in een bepaalde richting. Om dat te kunnen doen is groot denken nodig.

Stel je voor…. over 20 jaar, ik weet het 20 jaar is ver weg…., wat wil je dan gerealiseerd hebben? Voor jezelf, voor jouw business etc… Waar sta je dan?

Datgene wat je nu voor ogen hebt probeer dat zo concreet mogelijk voor te stellen. Hoe ziet het er uit, hoe voelt het etc…

Bedenk welke obstakels je twee stappen daarvoor zal moeten overwinnen. En redeneer zo terug naar het NU.

Vervolgens vertaal je jouw doelstelling die je over 20 jaar voor je gezien hebt, de doelstelling die je dus al gerealiseerd hebt in jouw creatieve visionaire brein in richting bepalende waarden. Het geeft je een set aan uitgangspunten die je in jouw dagelijks handelen in het hier en nu helpt om sneller jouw keuzes te kunnen maken.

Voldoet een kleine actie in het hier en nu aan het bouwen van jouw grote droom voer dan de kleine actie met volle overgave uit. Doe dat kleine dingetje vooral zo goed mogelijk. Voldoet een kleine actie aan het overleven in de huidige omstandigheden doe het dan met minimale inspanning zodat het jouw voortgang niet in de weg staat.

Elke dag één steen op de juiste plek leggen zorgt na een jaar voor 365 stenen die een stevig fundament vormen. Elke dag een steen verleggen omdat die in de weg ligt zorgt na een jaar voor dezelfde hoeveelheid spierpijn zonder fundament.

Dus denk groot en doe klein!

tip van de dag wordt tip van de week

Gedurende de afgelopen jaren kon je elke werkdag een tip van mij lezen die je hielp om een andere blik op de realiteit te werpen. Hierdoor ontdek je meer, zie je meer, krijg je meer begrip en kan je jouw doelen beter halen.

Voor mij was dat een les in discipline, het was een experiment om te kijken wat er gebeurt. De impact van een dagelijkse tip is groot en tegelijkertijd totaal niet. Elke dag even een paar minuten stilstaan om te reflecteren, de les op te zoeken en dit vast te leggen. Het was een goed meditatief moment, het zorgde voor impact, enkele mensen hebben me ontvriend wegens overmatig posten, hetgeen natuurlijk hun goed recht was. Weer anderen vonden het knap om de discipline er zo in te houden. Weer anderen vroegen zich af of ik niets beters te doen had. Ook werd regelmatig gevraagd, houdt de inspiratie nooit op? Nog anderen vroegen zich af of ik alles vooraf geschreven had of dat ik het echt elke dag opnieuw verzon.

De lessen uit de dagelijkse posting heb ik gehaald. De discipline is gelukt. Elke dag vastleggen van de belangrijkste les die ik zelf geleerd heb, heeft een goed effect gehad. In de tussentijd is HetTrainingsbureau gegroeid. Hier wordt een dagelijkse discipline van me verwacht op andere fronten. Ik heb geleerd wat de kracht van focus is. De focus ga ik voor een deel verleggen. Niet dat er geen tips meer van me voorbij komen. De kwaal om te blijven schrijven zal vast niet overgaan. En de inspiratie houdt pas op als ik stop om me te verwonderen over wat ik elke dag meemaak, en dat blijf ik doen. Sorry voor degenen die op t punt staan om me te ontvrienden… ga gerust je gang, ik neem je niets kwalijk. De tip zal niet meer eens per dag komen, maar die ga ik terugbrengen naar de tip van de week.

Willen jullie me laten weten op welke dag je die tip het liefste ontvangt?

En wellicht ook nog iets over de vorm waarin je die tip het liefste ontvangt?

Ik ben benieuwd……

Kortsluiting is af en toe heel normaal

Soms komen er te veel dingen op je af. Je raakt dan overprikkeld en geïrriteerd. De eerst volgende die bij je komt die een behoefte bij je uit krijgt de klap. Het is even te veel.

Herken je dit? Je kan je behoorlijk schuldig voelen. Toch hoeft dat niet. Wat wel belangrijk is, is dat je communiceert dat je even kortsluiting hebt. Laat de ander weten dat jij overprikkeld bent en dat jouw reactie meer over jou op dit moment zegt dan over de ander.

Neem maatregelen als de overprikkeling te vaak voor komt, en voor de incidentele gevallen mag je best een beetje mild naar jezelf zijn.

Wat doe je waardoor je energie aantrekt

Energie uitstralen zorgt voor wederkerigheid. Als je met jouw team bewust kiest om jezelf positief en energiek te gedragen dan kan het niet anders dan dat je klanten en collega’s besmet. En die besmetting levert klanten en welwillende collega’s op. En daarnaast voel je jezelf een stuk vrolijker.

 

Maak geen zorgen

Zorgen maken, we doen het allemaal wel eens. In bijna alle gevallen is dat doodvermoeiend en levert het niets op. Je kan veel beter je zorgen op papier zetten en bij elk onderdeel bedenken of je invloed hebt op het voorkomen van ergere problemen. Heb je invloed, bedenk dan wat je gaat doen, en onderneem actie. Heb je geen invloed kies er dan voor om de situatie te accepteren zoals deze is. Wellicht kan je wel wat steun gebruiken om die acceptatie beter onder de knie te krijgen. Bedenk dan wie of wat je nodig hebt om jou te helpen accepteren en onderneem actie.

NB. Zorgen maken leidt tot slapeloze nachten, en slapeloze nachten leiden tot meer zorgen maken. Een coach kan helpen, maar ook sporten, lekker wandelen, de natuur in gaan, muziek maken etc…

speel je wel genoeg?

Spelen is leren zonder dat het serieus voelt. In spel kan alles, dus zijn je mogelijkheden onbeperkt. Speel jij nog genoeg?

De Leerstand

Wat je ook doet, er valt altijd wat te leren. Doe iets wat je nooit eerder gedaan hebt en je leert heel snel heel veel. Reflecteer, vraag jezelf af wat je vandaag geleerd hebt. Transponeer, kijk of hetgeen je met iets nieuws geleerd hebt kunt toepassen op iets wat je al goed kan om daarin nog verder te groeien.

De beste ideeën ontstaan doordat je meerdere invalshoeken mengt.

Kortom, zet de leerstand constant aan.