Perspectief

We leven in roerige tijden. Corona zorgt voor veel dilemma’s. De basisbehoeften van mensen van veiligheid en intermenselijk contact en voorspoed staan met elkaar in conflict. Is knuffelen een doodzonde en is het werken op afstand de enige manier om nog verder te komen?

Ik heb de antwoorden niet want, afhankelijk vanuit welk perspectief je kijkt verandert het wereldbeeld totaal. Juist in periodes als deze is het wezenlijk van belang om de verbinding te houden. Verbinding is noodzakelijk om te ontdekken welk perspectief de ander heeft. Pas als je het perspectief van de ander kan zien kan je de ander bereiken. Ik geloof in de dialoog als middel om tot elkaar te komen. Ik ben er van overtuigd dat persoonlijke ontwikkeling nodig is om bewust te zijn. Vanuit dat bewustzijn ontstaat keuzevrijheid in handelen. Bewustheid en keuzevrijheid maakt verantwoordelijk.

Ik help bij het ontwikkelen van een ander perspectief. Ik help bij het bewust maken. Ik help bij persoonlijke ontwikkeling. Gestoeld op kennis vanuit bedrijfskunde, psychologie sociologie en diverse persoonlijke ervaringen. Kennis en intuïtie breng ik samen in mijn werkwijze. Met passie, plezier, kracht en kwetsbaarheid.

Arco Kats

Als initiatiefnemer en bestuursvoorzitter ben ik verbonden aan de coöperatie Het Trainingsbureau Coöperatief U.A. Met dit collectief zijn we in staat om full-service dienstverlening te bieden voor ontwikkelingsvraagstukken voor individuen, teams en organisaties.
LogoTrainingsbureau